KompresoriChicago Pneumatic
APRILSKA AKCIJA – Kupcima kompresora poklanjamo pripremnu grupu

Dodatna oprema za kompresore

Rešenje za uštedu električne energije i smanjenje ukupnih troškova eksploatacije

Ovaj sistem je namenjen obnavljanju energije koja se koristi i oslobađa u toku rada kompresora. On omogućuje ogromne uštede energije i smanjenje drugih troškova rada i smanjuje emisiju CO2. Skoro svaka kompresorska instalacija može imati koristi od ovog sistema za obnavljanje energije. Energy box služi za grejanje vode, pa tako svoju primenu može pronaći u sistemima za opskrbljivanje grejanjem ili toplom vodom, služi za pasterizaciju, sušenje, sterilizaciju, grejanje i sl. Procesnoj, prehrambenoj, farmaceutskoj i drugim granama industrije.

Korist i za Vas i za prirodu!


Separator ulja i vode

 

Atmosferski vazduh sadži velike količine vodene pare i čestica prašine. Ovi zagađivači, se mešaju sa toplim uljem za vreme kompresije vazduha i formiraju kiseli i abrazivni zagađivač na izlazu iz kompresora. Prateći proces komprimovanja vazduha, vazduh se hladi u mreži i dovodi so stvaranja velikih količina zagađenog kondenzata.

 

U skladu sa važećim propisima zagađeni kondenzat se mora prethodno tretirati pre deponovanja.

 

Upotrebom separatora ulja i vazduha moguće je razdvojiti prljavštinu i dobiti čistu vodu, koju ćete, potom, preko ispusta za kondenzat, odstraniti iz sistema.


Primer instalacije

1-kompresor, 2-rezervoar za vazduh, 3-freonski sušač, 4-filteri za vazduh, 5-separator ulja i vode

 

Čelični i ofarbani ili pocinkovani rezervoari

Za one koji imaju kompresore, ali im je potrebna dodatna rezerva vazduha, u našoj ponudi mogu pronaći i vertikalne rezervoare za vazduh.

Rezervoari mogu biti čelični i ofarbani ili pocinkovani. Opremljeni su svom potrebnom armaturom (manometrom, sigurnosnim ventilom, slavinicom za ispust…), a dostupni su u veličinama od 200 lit do 5000 lit zapremine sa pritiskom od 11 do 16 bar.

 

Uređaji za ispust kondenzata iz rezervoara i/ili mreže: